ANTI-AGEING MEDICINE FÖRELÄSARE KURSANMÄLAN AKTUELLT KONTAKT OM OSS PRODUKTER    
                 

ANATOMI/FYSIOLOGI

 

CIRKULATIONSFYSIOLOGI ENDOKRINOLOGI NERVSYSTEMETSFYSIOLOGI ANDNINGSFYSIOLOGI
       
UTSÖNDRINGSFYSIOLOGI DERMATOLOGI MATSPJÄLKNINGSFYSIOLOGI RÖRELSEAPPARATEN MUSKELFYSIOLOGI


DERMATOLOGI - Hudens byggnad och funktion
Dermatologi är en del av utbildningsprogrammet som Edumedix AB erbjuder.
Nedanstående är exempel på ämnen som kan behandlas.
| DERMATOLOGI |


Hudens anatomi

Cutis
- Epidermis: Stratum basale (keratin, melanin) Stratum spinosum, gramulosum,
lucidum,cornium
- Dermis: Fibroblaster (collagen, reticulum, elastin)

Subcutis
- Fettceller (adipociter)

Körtlar
- svettkörtlar - merocrina - apokrina
- sebakösa körtlar talg och lipider
- mjölkkörtlar

Hudens Fysiologi

1. Barriär mot omvärlden
2. Temperaturreglerare
3. Vatten och elektrolyt reglerare
4. Registrerar omvärlden genom känselkroppar


Hudens olika skikt

1.Överhuden: membran som skyddar mot yttre påverkan
0,05-0,5 mm tunn
2.Läderhuden består av bindväv som ger stabilitet
3.Underhuden består av fettceller som behåller värmen

| ÖVERHUDEN |
ÖVERHUDEN (epidermis) celltyper och funktion

Keratinocyter: bygger upp överhuden och sträcker sig upp till hornlagret
hornlagret byggs upp i fyra faser
skydd mot mekanisk, kemisk påverkan. Vatten kan passera

Melanocyter deltar i skyddet mot UV strålning och överför pigmentet till keratinocyterna

Merkelcellerna uppfattar känsel i huden

Langerhans celler har med immunförsvar att göra, (allergiska kontakteksem)
Överhudens Funktion

- flexibel barriär
- skyddande av inre organ
- vattenhalt reglering , mindre än 10% ger torrhet, narighet, sprickor

MELANOCYTER

Röda, bruna, gula och blåa nyanser av pigmentet kallas melanin
• produceras av melanocyterna
• saknas melanocyter, vitiligo

| LÄDERHUDEN |

LÄDERHUDEN (dermis)

Består av
• trådrik bindväv innehållande kollagen och elastiska trådar
• Papillar mönstret - unikt - fingerblomman - krimonologi
• AV shuntar
• Nervändslut för klåda och smärta
• Köld, värme , beröring och tryckförnimmelse


| UNDERHUDEN |


UNDERHUDEN (subcutis)

Består av: bindvävsceller, fettceller som bildar fettdepåer

Funktion: mekaniskt skydd, värmeisolering