ANTI-AGEING MEDICINE FÖRELÄSARE KURSANMÄLAN AKTUELLT KONTAKT OM OSS PRODUKTER    
                 

ANATOMI/FYSIOLOGI

 

CIRKULATIONSFYSIOLOGI ENDOKRINOLOGI NERVSYSTEMETSFYSIOLOGI ANDNINGSFYSIOLOGI
       
UTSÖNDRINGSFYSIOLOGI DERMATOLOGI MATSPJÄLKNINGSFYSIOLOGI RÖRELSEAPPARATEN MUSKELFYSIOLOGI


Anatomi och även fysiologi har sitt ursprung i den antika kulturen.

Anatomi betyder ”att skära upp” och handlar om kroppens uppbyggnad.

Fysiologi betyder läran om kroppens normala funktioner d v s hur kroppen fungerar.
De första banbrytarna var Andreas Vesalius som var verksam i Bologna och Padua som presenterade den första anatomi Atlas som visade en vetenskaplig framställning av kroppens byggnad och organsystem.

Under 1600-talet lades grunden till den moderna anatomin och fysiologin.
William Harvey engelsk läkare, skrev den mest betydelsefulla avhandlingen om hjärtats och blodets rörelse hos djuren.

1880 historisk upptäckt då Ivar Sandström svensk anatom, fann bisköldkörtlarna som kallas senare Sandströmska kropparna.

1904 Den ryske Fysiologen Ivan Pavlov erhöll nobelpriset för sin forskning om matspjälkningens fysiologi som blir klassisk s k ”Pavlovska reflexen”

Den Makroskopisk anatomi (histologi) öppnar nya dimensioner på cellnivå. Eftersom struktur och funktion går hand i hand, speciella tekniska undersökningsmetoder kommer att leda till mer bestående kunskaper i båda anatomi och fysiologi.

Här kan du läsa om de delar som ingår i allmän anatomi och fysiologi kursen. Klicka på länkarna till vänster .

Syftet med kursen är att uppdatera och utöka dina teoretiska och kunskaper inom anatomi och fysiologi som ger dig större trygghet i ditt arbete.